Vi har stort fokus på HMS og kvalitet, og fokus på at alle følgjer lover og reglar innanfor køyre- og kviletid, samt arbeidstider. Vi følgjer opp og rapportar kvar veke.

Kvart år har vi to større samlingar med fagleg og sosialt påfyll, i tillegg til andre mindre sosiale tilstelningar.

Alle våre tilsette får løn pr time for å sikre rettferdig løn. Vi er eit stort selskap med sjåføren i fokus og vi har svært attraktive ulykkesforsikringar for våre fast tilsette.